Entreprenadrättsjurist för interimsuppdrag vid Svenska kraftnät

​Svenska kraftnät ansvarar för att Sveriges elförsörjning är säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv idag och i framtiden. Nu söker vi en senior entreprenadrättsjurist för längre interimsuppdrag.

Rådgivande senior projektledare med stor vana av tillämpad entreprenadjuridik i projekt, för interimsuppdrag (ca 50% beläggning), med start den 15 juli 2020 -  t om 15 juli 2024. Obs kort ansökningstid - sista dag för ansökan 29 juli 2020. 

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att transmissionsnätet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Just nu genomförs ett enormt arbete, som bedrivs i olika program och projekt, med att byta ut nätet för att säkra elöverföring i Sverige och vår fossilfria framtid. Svenska Kraftnät drivs i form av ett statligt affärsverk och har drygt 600 medarbetare, de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg och man har även kontor i Sundsvall och Sollefteå. 

 

Uppdragsbeskrivning och Arbetsuppgifter

 • Uppdraget omfattar primärt uppdrag inom program Stockholm och kan gälla alla ingående projekt.
  Uppdraget innebär att stötta den samordnande byggledaren, projektledare och programledning i affärsmässiga och entreprenadfrågor. Uppföljning av kontraktskrav och hantering av ändringar samt relationer med entreprenörer och leverantörer.

  Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att inom programmet:
  • Stötta samordnande byggledare, projektledare och programledning i affärsmässiga och kontraktsfrågor.
  • Stötta i processer för uppföljning av kontraktskrav och hantering av ändringar inom entreprenad och projektering.
  • Stötta i relationer med entreprenörer och leverantörer.
  • Arbetet kommer att ske inom olika projekt i programmet och uppdragsgivare kan vara samordnande byggledare projektledare, huvudprojektledare eller programledare.


Kompetens och Erfarenhet:

Personen vi söker skall vara entreprenadrättsjurist alternativt civilingenjör eller ekonom med stor tillämpad erfarenhet av arbetsuppgifterna. Mångårigt arbete inom entreprenadjuridikens område är ett absolut krav. Det är meriterande om du även har:

 • Minst 20 års branscherfarenhet inom energibranschen
 • Minst 15 års erfarenhet inom transmissionsnäts branschen, 400kV AC och / eller HVDC, varav 10 år i strategisk position inom management.
 • Minst 15 års erfarenhet leveransprojekt till transmissionssystem operators (TSO) i roll som projektledare (minst 10 år i rollen) och / eller projektchef. 
 • Minst 10 års Internationell erfarenhet.

Personliga egenskaper som efterfrågas är: God samarbetsförmåga och initiativförmåga. Flexibilitet och anpassningsbarhet efter arbetsbelastning. En förmåga att vara utåtriktad och tydlig i din kommunikation. Ödmjukhet och förmåga att skapa förtroende. Ett självständigt och målinriktat arbetssätt.

 

Säkerhetsprövning & Placering

Säkerhetsprövning av konsult kan komma att krävas med anledning av att konsulten kan komma i kontakt med hemliga uppgifter (

För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal nivå 2 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget.  Placering är Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Resor kan förekomma (in- och utrikes).

Omfattning

Uppdraget uppskattas ha en beläggning på 50 % under hela uppdragstiden. 

 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55 View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor