Erfaren Contract Manager till infrastrukturprojekt för Sverige

Är du redo att kavla upp ärmarna och göra en viktig insats för Sverige?


Bakgrund

På grund av omorganisation och pensionsavgångar under de senaste åren har resurserna för rollen som contract manager minskat kraftigt hos uppdragsgivaren.


Detta har lett till svårigheter att följa upp och fakturera enligt befintliga avtal. Detta mot bakgrund av att det har varit svårt att ta fram korrekta underlag. Situationen påverkar även de avtal som måste upprättas där anläggningar antingen är nya, eller där större ombyggnationer har skett. 


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att ansvara för att ta ett grepp över situationen, upprättande av nya avtal, kontroll över nuvarande avtal samt fakturering till motparter för gemensamma anläggningar. I uppdraget ingår även att ansvara för den ekonomiska redovisningen avseende avtalen.
Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult under perioden september 2020-augusti 2021 och bedöms vara på heltid under uppdragsperioden. 


Arbetsuppgifter

Rollen som contract manager innebär att:

 • Medverka i att ta fram processer och rutiner för att följa upp avtal där uppdragsgivaren är huvudman.
 • Medverka i att ta fram processer och rutiner för att säkra avtal där motpart är huvudman.
 • Bedöma ekonomisk, juridisk samt genom internt stöd säkerställa teknisk riktighet i avtal där uppdragsgivaren är huvudman samt där motpart är huvudman.
 • Medverka för att driva förbättringar i avtal där uppdragsgivaren är huvudman samt där motpart är huvudman.
 • Medverka för att ta fram underlag och sammanställa nya avtal där uppdragsgivaren är huvudman.
 • Ta fram processer, rutiner samt administrera och följa upp avtal.
 • Bedöma riktigheten/avvikelser i de kostnader som faktureras. 
 • Vid utgång av nuvarande avtal- träffa nya avtal enligt upphandlings-process.
 • Ta fram processer och rutiner för försäljning av anläggningar.
 • Vara sammanhållande för försäljning av anläggningar.
 • Vara kontaktperson till motparter samt även interna kontakter kring avtalsfrågor.

Rollen innebär många kontaktytor,  exempelvis juridik, ekonomi, projekt, underhåll samt även externa kontakter. Rollen innebär även att ansvara för den ekonomiska rapportering (prognos och budget) och fakturering som härrör till vissa typer av avtal. 

Kompetens och erfarenhet 

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom framtagande och uppföljning av avtal
 • Minst två års erfarenhet inom arbete med redovisning och juridik
 • Kunna behärska svenska språket flytande i tal och skrift
 • Jurist eller ekonom alt annan relevant utbildning.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning av leverantör och konsult krävs med anledning av att konsulten kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal nivå 3 med leverantören samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. 


Placering

Stockholm. Uppdraget bedöms ha en beläggning på 100 % under hela uppdragstiden. 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55 View page

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor