Verksamhetsutvecklare pm3 och ITIL till säkerhetsklassat uppdrag för Sverige

 

Bakgrund

Nu söker vi en senior verksamhetsutvecklare på interimsbasis till samhällskritiskt uppdrag för Sverige inriktat på förvaltningsstyrningsmodeller och IT processer.  Uppdraget är på heltid och påbörjas den 25 maj 2020 och avslutas 21 maj 2021. Vår kund har under de senast åren jobbat med att implementera både pm3 samt ITIL-processerna SLM, Incident, Problem, samt Change. Dessa är nu på plats men behöver utvecklas vidare samtidigt som en översyn av befintlig förvaltningsmodell kommer genomföras. 


Uppdragsbeskrivning

Som verksamhetsutvecklare på avdelningen IT Strategi och styrning så arbetar man löpande med att förbättra styrningen och ledningen av IT. I det här uppdraget har man ett specifikt ansvar för att förvalta, koordinera, vidareutveckla och följa upp förvaltningsstyrningsmodeller samt SLM-, Incident- och problemhanteringsprocesserna. 

Arbetet innefattar även att arbeta med att förstärka förutsättningar för dessa processer genom en översyn av befintlig förvaltningsstyrningsmodell samt en ökad tjänsteorientering och etableringen av ett CMDB. Rollen innebär även att kravställa och planera för etableringen av ett nytt ärendehanteringsystem samt följa upp att leveransen uppfyller ställda krav.

Rollen ställer krav på förmåga att skapa struktur kring hur incidenter och problem inom IT hanteras och hur tjänsteavtal definieras. Du förväntas att ta en ledande roll i arbetet med att följa upp och stödja medarbetare som jobbar i processerna för att säkerställa kvalitet och efterlevnad. I detta arbete ingår att följa upp och mäta processefterlevnad bland annat genom uppföljning, rapportering och utveckling av KPI:er.

Förankring och utbildningsinsatser är en viktig del av dina arbetsuppgifter och du förväntas vara en pragmatisk förändringsledare som är duktig på att kommunicera.   

Du kommer att tillhöra avdelningen IT strategi och styrning som är en del av IT Divisionen. 

 

Arbetsuppgifter

  • Ansvara för leveransuppföljning och rapportering för hela IT,
  • Automatisera leveransuppföljningen och driva ett leveransorienterat synssätt,
  • Utveckla förvaltningsmodellen utifrån organisationens behov,
  • Stötta och coacha förvaltningarna i förvaltningsstyrning och -ledning
  • Stötta och coacha övriga processansvariga,
  • Agera kravställare samt driva etablering av ett nytt ärendehanteringssystem,
  • Arbeta fram en roadmap för vidare implementation av ITIL-processer tillsammans med övriga processansvariga samt processägare,
  • Driva tjänsteorientering av IT genom att tjänsterna definieras och nya SLA:er överenskommelser tas fram,
  • Driva uppbyggnaden av ett CMDB,
  • Arbeta med översyn av incident- och problemhantering på en taktisk/strategisk nivå.

Vi söker dig som vill bidra till en samhällskritisk funktion för Sverige och har mycket god utbildning och kompetens inom aktuellt område. Du ska kunna visa att du deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppskattas av vår kund normalt uppnås tidigast efter 10 års erfarenhet inom området. Du är en förebild för andra konsulter på lägre nivå. Tar huvudansvar för ett område. Kan leda en större grupp med mycket stor självständighet. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär krav på svenskt medborgarskap. Placering i Stockholm. 

OBS! SISTA ANSÖKNINGSDAG 25 MARS 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor