Generalsekreterare & Operativ Chef till Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade till och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Vi väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa. Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och vårt kansli finns i centrala Stockholm. Vi har 14 anställda och en extern styrelse. Tjejzonen är ansluten till kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen KFO. 

På Tjejzonen finns en stark kultur av fokus på det gemensamma uppdraget att göra skillnad för utsatta tjejer och att samarbeta. Vi är en demokratisk organisation som präglas av lojalitet och engagemang.

Nu söker vi två dedikerade eldsjälar till roller som Generalsekreterare respektive Operativ chef som vill bidra till att utveckla verksamheten vidare.  

 

Generalsekreterare

Rollen som Generalsekreterare innebär att ta ett övergripande ansvar för all verksamhet och personal på kansliet. Tjänsten innehåller både strategiska utvecklingsfrågor, operativ verksamhet och representation. I arbetsuppgifterna ingår att;

 • Leda och fördela arbetet på kansliet. Delegera uppgifter och ansvar till andra tjänster och funktioner på kansliet. 
 • Arbeta med långsiktig personalplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt övergripande personalansvar och lönesättning.
 • Ta ett övergripande budgetansvar.
 • Säkerställa långsiktiga strukturer och processer t ex vad gäller HR-arbete, varumärkesplattform och CRM samt övergripande ansvar för projektledning. 
 • Vara ett strategiskt stöd till styrelsen, ta fram underlag och förslag inför styrelsemöten.
 • Vara ansvarig för genomförande av styrelsens beslut och att verksamheten lever sina styrdokument.
 • Ansvara för Tjejzonens regelefterlevnad.
 • Ansvara för trendspaning och omvärldsbevakning som påverkar Tjejzonens arbete. 
 • Vara en talesperson och ansiktet utåt för Tjejzonen. Driva påverkan och opinionsbildning, informera och utbilda om Tjejzonens arbete. 
 • Delta i externa möten med finansiärer, politiker och andra beslutsfattare, liksom med andra organisationer och samarbetspartners.
 • Etablera relationer med potentiella samarbetspartners och finansiärer i den privata sektorn. 

Personen vi söker står för ett lyssnande ledarskap, bottnar i Tjejzonens frågor och har tidigare erfarenhet av ideellt och utåtriktat arbete. Vi ser att rätt person har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer internt och externt, har en relevant akademisk examen och gedigen erfarenhet av arbete med fund-raising och sponsorskap. 


Operativ chef

Den Operativa chefen rapporterar till Generalsekreteraren och är ansvarig för all daglig drift av verksamheten på Tjejzonen. Rollen innebär att tillsammans med gruppen verka för ett team-relaterat arbetssätt utifrån Tjejzonens värdeord: Tillsammans, Kraft och Omtanke och att gruppen når de mål som satts upp i verksamhetsplan och budget. Som operativ chef har man ett arbetsledande ansvar för hela kansliet men också ett direkt personalansvar för området Stödverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att;

 • Leda och fördela det dagliga arbetet på kansliet.
 • Fungera som ett operativt stöd till Generalsekreteraren.
 • Ta övergripande personalansvar för medarbetare inom området Stödverksamhet, innefattande samtliga löpande HR processer på Tjejzonen som personalplanering, kompetensutveckling, medarbetarsamtal och lönesamtal.
 • Ta övergripande operativt ansvar för anslagshanteringen av offentliga medel med stöd av medarbetare i arbetet med ansökningar, implementering och rapportering.
 • Säkerställa expertis och sakfrågor inom stödverksamheten.
 • Ansvara för kvalitets- och utvecklingsarbete inom stödverksamheten.
 • Ansvara för internkommunikationen inom stödverksamheten och mellan stödverksamheten och övriga på kansliet.
 • Ansvara operativt för Tjejzonens volontärsamordning.

Vi ser att personen vi söker till rollen som Operativ chef har en relevant akademisk examen och tidigare erfarenhet av arbete med anslagsfrågor mot offentlig sektor. Rollen kräver du är strukturerad och trivs i en spindeln-i-nätet-funktion. I rollen som särskilt ansvarig för stödverksamheten och deras främsta arbetsuppgift, att finnas där för volontärerna i Tjejzonen, ser vi att du är en ledare med fokus på lyssnande, att vara lyhörd, ödmjuk, att samarbeta och ta vara på kraften i att verka tillsammans. Det är kärnan hos Tjejzonen och det volontärerna gör varje dag för tjejerna som söker sig till oss. Tjänsten som Operativ chef är nyinrättad som ordinarie tjänst. 

I dessa rekryteringar samarbetar vi med Fairplace. Har du frågor angående tjänsterna är du välkommen att kontakta Anna Lensmar-Friedman på tfn 076-000 25 55, anna.lensmar-friedman@fairplace.se. Sista ansökningsdag är 9/3. Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna redan idag och märk din ansökan med vilken tjänst du är intresserad av. Varmt välkommen med din ansökan!


 


Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor