Data Engineer med fokus på Machine Learning till uppdrag för Sverige

Nu söker vi en data engineer med 2-5 års erfarenhet av ML-applikationer till ett års interimsuppdrag med start i april. 

I rollen som data engineer kommer du att ingå i ett team som har till uppgift att utveckla operativa prognoser. Detta är kortsiktiga prognoser (intra-hour till 10 dagars horisont).

Plattformar och tekniker som används i projektet är Python, Hadoop, Kafka och på sikt containerteknik så som Docker /Kubernetes/Open Shift. Versionshantering av kod och CI/CD-processen hanteras i GitLab.

Du kommer att tillhöra ett projektteam bestående av data scientists data Engineers, integrationsutvecklare samt DevOps-resurser. 

Arbetsuppgifter & Önskad Erfarenhet

 • Dina arbetsuppgifter innebär att primärt arbeta med Hadoop-plattformen och SQL-server men även Kafka operativt för att förse teamets data scientists med data för att höja kvalitén i prognoserna. Vidare att;
 • Kontinuerligt designa, utveckla och testa data flödena för våra Machine learning algoritmer för prediktiv analys, både historisk data och data i realtid i en CI/CD setup.
 • Koordinera med den centrala enheten för data at rest och data in motion.
 • Jobba med ledande teknologier såsom Hadoop och Kafka.


 Vi söker dig som;

 • Är högskole-/universitetsutbildad inom IT 120 p/180 hp eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt
 • Har minst 3 års arbetslivserfarenhet som utvecklare av BI-lösningar, i huvudsak med SQL och relationsdatabaser
 • Har minst 1 års praktisk arbetslivserfarenhet av utveckling i Hadoop-plattformen i ett eller flera projekt
 • Har minst 3 års erfarenhet från arbete med ostrukturerade dataset, manipulera, bearbeta och extrahera värde från stora datamängder
 • Har god språklig förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift.


Det är meriterande om du har;

 • Minst 1 års erfarenhet från arbete i IT-projekt eller förvaltning där strömmande dataplattformar så som Kafka, används, 
 • Minst 2 års erfarenhet av programmering i Java,
 • Minst 1 års erfarenhet av ett eller flera språk såsom, Python, R, SQL, Scala och 
 • Minst 1 års erfarenhet av att ha arbetat med  Hive, Spark, 
 • Minst 1 års erfarenhet av arbete med att bygga och optimera stora dataflöden inklusive integrationer för att informationsförsörja Machine Learning för prediktiv analys i realtid. 


Välkommen med din ansökan redan idag! 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor