IT-säkerhetssamordnare

Ett av landets mest samhällsviktiga funktioner genomgår en grön transformation och behöver nu en urstark sköld. Vi söker en driven IT-säkerhetsperson för säkerhetsklassat uppdrag under ett år.

Nu söker vi en IT-säkerhetssamordnare på interimsbasis till samhällsviktigt uppdrag för Sverige.

Uppdragsbeskrivning

Rollen som IT-säkerhetssamordnare innebär primärt att vara ett stöd vid systematiskt säkerhetsarbete för de applikationer och system som finns i organisationens IT miljö. IT- säkerhetssamordnaren ansvarar för uppföljning av lagar, regler och interna styrdokument inom IT- säkerhet samt analyserar och rapporterar avvikelser till förvaltningsledningen. Man stödjer även förvaltningen med beslutsunderlag inom IT- säkerhetsfrågor i drift, vidareutveckling, förändring och avveckling av applikationer och system.

Rollen innebär:

  • Koordinering av IT-säkerhetsarbete.
  • Stödja förvaltningen i IT-säkerhetsfrågor.
  • Medverka i framtagande av IT-säkerhetskrav för ingående system.
  • Stödja förvaltningen med beslutsunderlag och vara föredragande i IT-säkerhetsfrågor.
  • Identifiera verksamhetens behov av säkerhetsnivå i IT-systemen.
  • Skapa och underhålla systemsäkerhetsplan och kontinuitetsplan för kritiska IT-system.
  • Sammanställa rapporter över IT-säkerhetsincidenter samt komplettera med analys och åtgärdsförslag.
  • Delta i tekniska säkerhetsgranskningar av IT-system.
  • Genomföra periodiska analyser av IT- och informationssäkerheten, t.ex. risk-och sårbarhetsanalys.
  • Definiera säkerhetskrav mot leverantörer av IT-tjänster till organisationen.


Tjänsten är på interimsbasis under ett år och säkerhetsklassad på nivå II med placering i Stockholm. Kontakta oss gärna för mer information. Sista ansökningsdag 31 december 2019.  

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor