Kommunikations-strateg sociala medier för Sverige och Agenda 2030

Sätter du Sveriges ton i sociala medier?

Nu söker vi en kommunikationsstrateg för ett interimsuppdrag hos vår kund, som är en samhällsviktig del av offentlig sektor och står inför stora förändringar som berör oss alla som lever i Sverige och är en viktig del i Sveriges uppfyllande av Agenda 2030. 

I uppdraget ingår att kartlägga och analysera kundens tilltänkta målgrupper i sociala mediekanaler, samt vilka målgrupper man når idag. 

Relevanta frågor kan till exempel vara: Vilka målgrupper följer oss i våra kanaler? I vilka kanaler finns våra målgrupper? O.s.v. Kartläggning och analys ska dokumenteras och rapporteras.

Det ingår också i uppdraget att utifrån resultaten i kartläggning och analys ge vägledning i hur man på bästa sätt når tänkta målgrupper. Vägledningen ska omfatta följande:

• Hjälp att ta fram olika budskap och råd för framgångsrik paketering i sociala mediekanaler
• Rådgivning för hur man strategiskt arbetar med mätning och annonsering
• Rådgivning för olika framtida strategiska val och vilka konsekvenser dessa kan medföra
Leverans sker via muntlig och skriftlig rapportering av arbete, resultat och rekommendationer.

Uppdraget är på interimsbasis och ska vara slutfört inom en månads tid med start under 2020. Uppdraget kan utföras på distans med regelbundna möten hos vår kund. 

Vi söker dig som har ca 5-10 års erfarenhet inom området och självständigt har utfört liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet och goda referenser. Du ska även kunna leda en mindre grupp vid behov.  Kontakta oss gärna för mer info och skicka in ditt cv med referenser senast den 22 november. Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor