Creators of tomorrow: UX UI AI Full stack developers

 

Näringslivet behöver spela en aktiv roll i att lösa de globala utmaningarna. Var vi väljer att lägga vår tid och energi professionellt, har stor betydelse för klimatet och de samhällen vi bygger gemensamt. Till de bolag som topp-talangerna väljer att gå följer också den innovation och tillväxt som formar och förändrar vår värld. 

Fairplace verkar inom områdena General Advisory, Rekrytering & Interim och åtar sig endast uppdrag för bolag som uppfyller ett antal etiska kriterier. Vi har tagit ställning och följer frivilligt UNPRIs principer för hållbara investeringar överfört till sin verksamhet.

Det innebär att Fairplace enbart arbetar för bolag som har ett aktivt hållbarhetsarbete för klimat, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet och anti-korruption. Man stödjer impact entreprenörer, social ventures och green-tech bolag och ger även service-credits till bolag som bedriver en planet-positiv verksamhet. Vi väljer helt bort att arbeta med de bolag där omsättningen härrör från verksamhetsområden som vapen, betting/spel, tobak, samt fossila bränslen. Vi krokar arm med de bolag som kommit en bit på väg men som behöver stöd i sitt arbete med att bli mer hållbara genom strategi och genomförande. Vi  genomför också ackreditering och rankning på Inclusion & Diversity i en separat forskningsenhet. Nu söker vi för vår uppdragsgivares räkning: 

UX and UI designers

Vi söker UX och UI deigners som vill bidra till en bättre värld och som har:

 • Bachelor eller masterexamen i UX-design, interaktionsdesign eller annan relevanta områden.
 • God kommunikativ förmåga,
 • Kunna driva workshops
 • Vana att arbeta i verktyg som Sketch, Axure, Figma samt även Invision och Zeplin
 • Erfarenhet av arbetsmetodik som design thinking och google sprint.

 

AI arkitekter

Vi söker AI arkitekter som vill vara en kraft för det goda och med förmågan att tänka nytt kring befintliga lösningar och utveckla nya världar tillsammans med ett starkt produktteam (AI/ ML/BigData)

 • Stark bakgrund inom AI-relaterade koncept, machine learning, prediktiv analys och NLP.
 • Praktisk erfarenhet av Python, R, Jupyter, SQL, PyTorch, TensorFlow, Keras, Spark-ML, GitHub
 • Vana att arbeta med infrastruktur och koncept
 • Förmåga att presentera och förklara
 • Relvevant högre utbildning

 

Full stack developers

Vi söker full stack developers som vill vara en kraft för det goda med:

 • Erfarenhet av arbete med Agile, Lean and/or Continuous Delivery approach. Testdriven utveckling, objekts- och funktionsdriven programmering. Förmåga att matcha utvecklings-output mot kravställning. Ngn kunskap om visual design och UX best practice.
 •  Förmåga att översätta comps & wireframes till flexibel kod.
 • Kunskaper inom både browser, server och databas. HTML, CSS and JavaScript, SQL, SQLite, MongoDB, PHP, ASP, Python, Node

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

F A I R P L A C E*

Nybrogatan 8
114 34 Stockholm Directions info@fairplace.se + 46 076 000 25 55

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor