Fairplace

Kapitalmarknads- och M&A-jurister till Wigge & Partners

Våra medarbetare utgör kärnan i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda en stimulerande och öppen arbetsmiljö där kommersiella jurister kan utvecklas. Välkommen till Wigge & Partners!