Fairplace

Generalsekreterare till Ownershift

Vem äger Sverige? Män äger dubbelt så mycket som kvinnor av Sverige, företag, fastigheter, patent mm. Ownershift arbetar för att öka kvinnors ägande, inflytande och ekonomiska autonomi. Välkommen!