HR-data analytics ändrar kraven vid rekrytering

fairplace-background.jpg

Idag finns möjligheten att snabbt få en ögonblicksbild över sin organisation. 

Grundrapporter och nyckeltal på  exemplevis antal anställda, fördelning män / kvinnor / icke-binära på olika positioner, åldersfördelning, ev lönediskrepanser mellan grupper kan idag bara vara några knapptryck bort - drivet av den snabba digitaliseringen av näringslivet. 

Detta reser frågan: Bör det vara obligatoriskt för bolag att redovisa en ögonblicksbild över hur man ligger till på parametrar kopplade till diskrimineringsgrunderna inför extern rekrytering? 

Fairplace på Instagram (Fairplacesweden) gick ut med en short survey på temat och hela 75% av respondenterna svarade ja. Samtliga respondenter var i åldrarna 30-50 år, 60% identifierar sig som kvinnor och 40% som män. Såväl kvinnor som män var positiva till people data disclosure.

Utmaning till alla som rekryterar personal: Låt ögonblicksdata över läget mot diskrimineringsgrunderna vara en obligatorisk startpunkt för rekryteringsprocessen. 

Vi har alla en förbättringsresa att göra, att börja med sanningen och sätta planen utifrån den känns rimligt. 

 

 

 

 

 

Connect with us to stay up to date on new openings.

Teamtailor

Career site by Teamtailor