Visselblåsare får stöd av EU – bolag med fler än 50 anställda berörs

 

mr-tt-xb0wLfZH9Zo-unsplash.jpg

 

Hur är det att vara den som höjer rösten mot oegentligheter i Sverige?

Att vara med om något felaktigt eller olagligt inom ett företag eller en organisation är aldrig bra. Om oegentligheterna dessutom hemlighålls från allmänhet och rättsväsende är det ännu sämre.

De personer som känner till sådan viktig information och har modet att förmedla den vidare i syfte att göra rätt, bidra till en sund företagskultur och i förlängningen en bättre värld, brukar kallas för visselblåsare. Ordet finns i svenska akademiens ordlista sedan 2015 men företeelsen har funnits mycket längre än så.  Sverige har genom tiderna haft några mycket kända visselblåsare.

Ingvar Bratt, ingenjör på vapenföretaget Bofors i Karlskoga, blev allmänt känd 1985 då han röjde handlingar från Bofors som visade att bolaget fått godkänt att exportera vapensystem till Singapore, men istället sålt systemen till Dubai och Bahrain. Dessa länder var inte godkända för export av svenska vapen. Hela den så kallade Bratt-affären ledde så småningom till ny svensk lagstiftning, ”Lex Bratt” som tillåter en anställd på ett företag att avslöja företagshemligheter om de är brottsliga.

Sarah Wägnerts, arbetade på ett äldreboende i Solna och blev känd som visselblåsare 1997 efter att hon avslöjat missförhållanden inom äldreomsorgen. Detta ledde fram till ny lagstiftning inom socialtjänstlagen, den så kallade ”Lex Sarah”. Där anställda inom kommunal eller privat verksamhet är skyldiga att anmäla om patienter far illa. Den ansvarige för verksamheten är också skyldig att utreda och åtgärda felaktigheter.

Internationellt har visselblåsare spelat en nyckelroll i att belysa skandaler som varit relaterade till skatteflykt som i fallen med Luxleaks och Panama-dokumenten. Missbruket av persondata i fallet Cambridge Analytica och högaktuellt just nu som bakgrund till den pågående riksrättsutredningen av president Trump i USA.

Tyvärr har visselblåsare både i Sverige och internationellt ofta drabbats av kännbara konsekvenser för sitt agerande. Om informationen som lämnats ut varit riktad mot den egna arbetsgivaren har visselblåsaren ibland blivit avskedad eller omplacerad eller på annat sätt utsatt för repressalier.

En av de läkare som i ett tidigt skede slog larm om den italienske kirurgens Macchiarinis forskningsfusk och fabricerade resultat blev själv fälld av KI för forskningsfusk. ”Bara för att man blåser i visslan kan man inte själv undgå granskning” sade man då, rätt eller fel.

Den som är rädd att bli av med sitt jobb eller på annat sätt bli utsatt och bestraffad kan tänkas underlåta att rapportera oegentligheter och lagbrott fast man egentligen vill göra det.

Den 1 januari 2017 trädde därför lagen, (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, i kraft i Sverige. Lagen fick snabbt smeknamnet ”visselblåsarlagen”.

Nu 2019, kommer ytterligare förstärkning. Ett nytt omfattande EU-direktiv ska implementeras i Sverige som innebär ytterligare utökat skydd för visselblåsare.   

Det innebär bl a att alla offentliga och privata verksamheter med över 50 anställda kommer att behöva ordna interna rapporteringskanaler som gör det möjligt för personer att uppmärksamma oegentligheter. Nationella myndigheter kommer också att behöva etablera fristående externa rapporteringskanaler. Visselblåsare ska skyddas oavsett om de väljer att rapportera internt eller externt till nationella organ eller EU:s organ.

Vi på Fairplace ser att detta är en sund utveckling och en del av att driva en hållbar etisk verksamhet. Du skyddar dina anställda och verksamheten genom att tidigt upptäcka oegentligheter och minskar risken generellt för lagbrott och missförhållanden. Det som kanske gör ont short-game, kommer att vara en framgångsfaktor long-game. 

Även små bolag kan upprätta fristående whistle-blowing strukturer. Det är ett sätt att tydligt bemyndiga sina medarbetare och visa att man menar allvar med att leva sina värderingar, efter lag och code of conduct. 

 

Behöver du själv hjälp att designa eller implementera ditt compliance-program eller upprätta en visselblåsarfunktion - kontakta oss på info@fairplace.se

 

Connect with us to stay up to date on new openings.

All jobs
Teamtailor

Career site by Teamtailor