Recruitment

Enhetschef Säkerhets och informationsförvaltning

Vill du bidra till ett strålsäkert samhälle? Som enhetschef för Säkerhet och Informationsförvaltning leder du enhetens arbete med att utveckla SSM:s interna säkerhetsarbete och informationshantering

F A I R P L A C E*