Our latest thinking FAIRPLACE* blog

Hon blir Hållbarhetsansvarig på Office Management

En av höstens mest välbesökta och sökta tjänster hos Fairplace var rollen som Hållbarhets- och ISO-ansvarig på Office Management. Vi träffade, intervjuade och genomförde assessments på kandidater med vitt skilda utbildningsbakgrunder och arbetslivserfarenhet – så roligt och så många fantastiska kandidater! Valet...

Gruppdynamik

Den här veckan har vi på Fairplace  förberett CV-träning och intervju-träning för unga elitidrottare på väg ut i arbetslivet ”Karriär-hacks för elitidrottare”. Så himla kul! När jag tänker tillbaka på vad som var den viktigaste kunskapen jag tog med mig...

Diana Skog

Mål på mångfald i kandidaturval för searchkonsulter

  Grundantagandet för en rättvis rekryteringsprocess är fortsatt att tjänster anslås och annonseras öppet, men idag har vi inte samma mediakonsumtions-beteende som vi hade för fem eller tio år sedan och antalet sökande kandidater via annons minskar.  Därför används idag search,...

Teamtailor

Career site by Teamtailor