Our latest thinking FAIRPLACE* blog

Gruppdynamik

Den här veckan har vi på Fairplace  förberett CV-träning och intervju-träning för unga elitidrottare på väg ut i arbetslivet ”Karriär-hacks för elitidrottare”. Så himla kul! När jag tänker tillbaka på vad som var den viktigaste kunskapen jag tog med mig...

Diana Skog

Mål på mångfald i kandidaturval för searchkonsulter

  Grundantagandet för en rättvis rekryteringsprocess är fortsatt att tjänster anslås och annonseras öppet, men idag har vi inte samma mediakonsumtions-beteende som vi hade för fem eller tio år sedan och antalet sökande kandidater via annons minskar.  Därför används idag search,...

HR-data analytics ändrar kraven vid rekrytering

Idag finns möjligheten att snabbt få en ögonblicksbild över sin organisation.  Grundrapporter och nyckeltal på  exemplevis antal anställda, fördelning män / kvinnor / icke-binära på olika positioner, åldersfördelning, ev lönediskrepanser mellan grupper kan idag bara vara några knapptryck bort - drivet av...

Teamtailor

Career site by Teamtailor