Our latest thinking FAIRPLACE* blog

Mål på mångfald i kandidaturval för searchkonsulter

  Grundantagandet för en rättvis rekryteringsprocess är fortsatt att tjänster anslås och annonseras öppet, men idag har vi inte samma mediakonsumtions-beteende som vi hade för fem eller tio år sedan och antalet sökande kandidater via annons minskar.  Därför används idag search,...

HR-data analytics ändrar kraven vid rekrytering

Idag finns möjligheten att snabbt få en ögonblicksbild över sin organisation.  Grundrapporter och nyckeltal på  exemplevis antal anställda, fördelning män / kvinnor / icke-binära på olika positioner, åldersfördelning, ev lönediskrepanser mellan grupper kan idag bara vara några knapptryck bort - drivet av...

Survey shows: Young talent is pro corporate affirmative action

Fairplace on instagram (fairplacesweden) series of short surveys show that workforce is all for increased inclusion and diversity and think that setting KPI:s and incentives to support it is great.  Total group of respondents is also positive to companies applying affirmative action, 60...

Teamtailor

Career site by Teamtailor