Design thinking som metod för unbiased behovsanalys vid rekrytering

EEmK2sAUUAAWxLK.jpg-large.jpg

Rekryteringsvärlden är specialiserad. Det är chefer som rekryterar chefer, ekonomer som rekryterar ekonomer, ingenjörer som rekryterar ingenjörer, jurister som rekryterar jurister och så fortsätter uppräkningen. 

 Att vara nischad och expert är effektivt. En är snabb, träffsäker och har både metod, nätverk och ekosystem som förenklar leveransen.

- Men har ni tänkt på att ur perspektivet  mångfald och nytänkande, så borde egentligen vi rekryterare byta uppdrag med varandra? 

All erfarenhet, all kunskap kan lätt leda in på den upptrampade stigen, medan nybörjarens öppna frågor kan leda till helt andra, nya perspektiv. Även för den erfarne rekryteringskonsulten finns dock stöd att få i metoder för att återta nybörjarens blick och som även hjälper uppdragsgivaren tänka nytt kring vedertagna roller. En sådan metod är Design Thinking. 

På Fairplace använder vi den tillsammans med våra kunder i behovsanalysen, inför uppdragsstart, för att utmana förutfattade meningar och driva mångfald och nytänkande i våra rekryteringar. 

Design thinking utvecklades ursprungligen vid Stanfords universitet i Kalifornien och är idag spridd och vidareutvecklad som metod över hela världen. 

Här är vår rekryteringsversion sammanfattad i fem faser:

 

Fas 1. Lär känna din kund 

Här är det viktigt att besitta förmågan att gå en mil kundens skor och ha både empati och inlevelseförmåga samt, lika viktigt, tillgång till alla stakeholders i rekryteringen. Vilka är behoven? Vilka tidigare erfarenheter har man? Vilka pain- points finns? Det är centralt att släppa alla förutfattade meningar och verkligen lyssna och ta till sig all information och data från samtliga stakeholders i organisationen. 

 

Fas 2. Definiera behovet

Nu använder vi insamlad information från Fas 1 tillsammans med kunden för att definiera det främsta behovet och formulera det. Här gäller det att fortsatt vara noga med att använda stakeholder- perspektivet. Omformulera från ev rekryterande-chefs-perspektiv och eget leverantörs-perspektiv. 

 

Fas 3. Idé-fasen 

Dags att med bli kreativ och tänka nytt tillsammans med kunden. Kanske är behovet och rollen inte längre densamma? Kreativa lösningar kring behovet ska nu flöda runt bordet! Story boarding, mind mapping, scenario-spel -allt funkar. Använd den metod du och kunden/ gruppen trivs bäst med.

Här kanske några olika profiler kommer fram som likvärdiga - försök hålla ner alternativen till högst tre inför nästa fas.

 

Fas 4: Prototyp-fasen

Utifrån resultatet  i Fas 3 Idéfasen - sätt samman två kanske tre möjliga kravprofiler. Välj sedan i samråd med kunden. Dags att vara expert igen! Vad tror vi är bäst matchning för organisationen och teamet?  Hur ser kandidatmarknaden ut? Vad är lönebudget? Har vi fångat allt? Design thinking processen är inte linjär den kröker tillbaka och granskar sig själv, det är viktigt att hålla ett öppet sinne men också att inte fastna i önsketänkande. 

 

 Fas 5. Live-fasen

Utifrån vald kravprofil -  diskutera med kunden. Hur kan vi formulera annonsen så att den inte bara lockar en viss grupp utan driver mångfald? Vilka sociala mediakanaler och övriga kanaler är mest träffsäkra för tjänsten ifråga? Avslutningsvis går vi live i annons och search (yay!).  Det vackra med design-processen är att slutkandidaten är så väl förankrad hos sitt kommande team och samtliga stakeholders i organisationen. Det är härligt i sig och dessutom en bra start för ett tryggt team. 

 

 

Connect with us to stay up to date on new openings.

All jobs
Teamtailor

Career site by Teamtailor